Donacions

El POTRIES #musicfest és un projecte amb la Declaració d’Interés Social, i és per això que les persones físiques i/o autònomes es poden deduïr en la Declaració de la Renda el 100% de les aportacions al festival, a partir de 150 €**.

Per a més informació, ficat en contacte a: aodl@potries.org

logo-mecenazgo-VAL

** Per quantitats superiors a 150 € et dedueixes a la Declaració de la Renda un 75% de la part estatal + un 25% de la part autonòmica. En total el 100%. El límit de la deducció sobre la base liquidable es manté en el 10%.
Més informació a:
.- “Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.”
.- “LEY 20/2018, de 25 de julio, de la Generalitat, del mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional en la Comunitat Valenciana”

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close